Over deelname aan ons onderzoek      

Veel actieve senioren vinden het leuk om af en toe ook eens zelf mee te doen aan onze testjes. Ervaring is niet vereist, de testjes zijn nooit een wedstrijd; een goede sfeer staat bij ons altijd voorop! Met uw deelname levert U een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar veroudering. Hieronder treft u uitgebreide informatie over deelname aan het SeniorLab onderzoek. Binnen SeniorLab is het belangrijkste onderzoek naar veroudering van mentale processen aan de Universiteit van Amsterdam (afdeling Psychologie) verenigd. Met een duur woord gaat het om de neurocognitieve veroudering. Dit betekent eigenlijk gewoon dat we kijken naar wat er met het ouder worden verandert in de mentale vermogens, in de hersenen, en in de samenhang daartussen. Onderzoek kan variëren van het invullen van vragenlijsten tot het uitvoeren van spelletjes op de computer. U heeft hiervoor geen ervaring met computers nodig. Er kunnen verschillende onderzoeksmethoden worden gebruikt.

Voor elk onderzoek wordt u apart benaderd. Een onderzoek duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Tussendoor zijn er pauzes. Voorafgaande aan de onderzoekjes krijgt u een uitgebreide instructie en de gelegenheid tot het stellen van vragen. Vrijwel iedereen vindt het deelnemen aan deze onderzoekjes leuk. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen. Er wordt dan een eerste afspraak gemaakt. Tijdens deze eerste afspraak zullen enkele vragenlijsten afgenomen worden over bijvoorbeeld uw gezondheid, uw gezichtsvermogen en persoonlijkheid. Wij kunnen en zullen echter nooit een medisch advies geven. Wij werken uiteraard volledig in overeenstemming met alle geldende wetten en alle regelingen die gelden binnen de Universiteit van Amsterdam. Om die reden is de onderstaande informatie heel uitgebreid, en hier en daar wat formeel. Wij vinden het echter belangrijk dat u op juiste en duidelijke wijze volledig geïnformeerd wordt over alles wat van belang kan zijn bij deelname aan het onderzoek.


Bent u geschikt om aan ons onderzoek deel te nemen?

Bijna iedereen kan meedoen met SeniorLab. U heeft geen speciale ervaring nodig, u hoeft niet slim te zijn of handig met de computer; het is voor vrijwel iedereen geschikt, en bijna iedereen vindt het leuk om mee te doen. Een goed gezichtsvermogen is wel van belang, maar mensen met een geschikte bril kunnen gewoon meedoen. Mannen en vrouwen van 60 jaar of ouder kunnen deelnemen aan het onderzoek. Alleen senioren die last hebben van kleuren- blindheid, epilepsie of andere neurologische of psychiatrische stoornissen kunnen helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Twijfelt u aan uw geschiktheid voor deelname, neem dan gerust contact met ons op.  


Vrijwilligheid

Deelname aan onderzoek geschiedt op basis van vrijwilligheid. U bent nooit verplicht iets te doen dat u niet wilt! U kunt dan ook altijd uw medewerking aan het onderzoek opzeggen. Als u tijdens het onderzoek besluit uw medewerking te staken, zal dat op geen enkele wijze gevolg voor u hebben. Tevens kunt u tot 24 uur na deelname aan een onderzoek, alsnog uw toestemming om gebruik te maken van uw gegevens intrekken. Uw gegevens worden dan verwijderd uit onze bestanden en vernietigd.
 

Vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens

In verband met uw privacy zullen de gegevens, die in het kader van het SeniorLab-onderzoek verzameld worden, anoniem worden verwerkt. Dat betekent dat voor buitenstaanders niet te achterhalen valt van welke persoon de gegevens zijn, en dat uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden. Informatie over uw testscores of hersenactiviteit wordt altijd onderzocht in relatie tot uw leeftijdsgroep. Dergelijke informatie per leeftijdsgroep kan gebruikt worden voor publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij blijft uw anonimiteit volledig gewaarborgd. Wij kunnen aan de hand van ons onderzoek slechts uitspraken doen over testscores of hersenactiviteit per leeftijdsgroep. Wij kunnen u dus nooit vertellen of uw testscores of hersenactiviteit beter of slechter zijn dan die van uw leeftijdsgroep!

 

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt meestal plaats gewoon bij u thuis. Het onderzoek kan ook plaatsvinden in een buurthuis of ouderensocieteit, of op de Faculteit Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Een routebeschrijving kunt u vinden onder contact. Sommig onderzoek vindt plaats op het AMC. Reiskosten binnen Amsterdam worden vergoed.  


Vergoedingen & Verzekering

Deelname aan het onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Reiskosten kunnen worden vergoed. Voor sommige onderzoeken geldt een speciale vergoeding, zeker als u daarvoor naar de Universiteit komt. In alle gevallen ontvangt u van ons een kleine attentie. Zodra de gegevens van een onderzoek uitgewerkt zijn, kunt u hierover lezen in onze nieuwsbrief of sturen wij u hiervan een samenvatting als u dat wilt. Dit kan echter enige tijd duren. Van belangwekkende uitkomsten kan ook verslag gedaan worden op deze website. Resultaten worden altijd in groepsverband en anoniem vermeld. Tijdens het onderzoek bent u via de Universiteit van Amsterdam verzekerd tegen ongevallen. Als u voor het onderzoek naar de Universiteit komt bent u ook verzekerd tijdens uw reis. Aangezien het onderzoek geen risico's voor uw gezondheid of veiligheid met zich meebrengt, is er verder geen speciale verzekering afgesloten. Heeft u nog vragen over uw rechten als deelnemer of over de verzekering dan kunt u contact met ons opnemen.


Formele regelingen en klachten

Al het onderzoek van SeniorLAB is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetten en met de richtlijnen van van de Afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Mocht u onverhoopt klachten hebben over het onderzoek waaraan u deelneemt dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijk hoogleraar Prof.dr. Ridderinkhof of tot de voorzitter van de Commissie Ethiek, Prof.dr. Lamme.
 Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het SeniorLab:

info@seniorlab.nl of via telefoonnummer 020-5256921


  © 2010   SeniorLab (Universiteit van Amsterdam)/ Jeroen Scheurwater